Her har de ikke hatt politi på 2,5 år

Balestrand kommune i Sogn og Fjordane har vært uten lensmann siden 2. februar 2010. Nå har ordføreren fått nok.

Publisert Publisert

POLITILØST: Balestrand er en kommune uten politi. Slik situasjonen er i dag må lensmenn fra andre steder rykke til stedet når noe skjer. Foto: SCANPIX

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

For en snau uke siden sendte ordfører Harald N. Offerdal (Ap) brev til justisminister Grete Faremo med spørsmål om hvorfor lensmannskontoret fortsatt står tomt.

Det var Sogn Avis som først omtalte brevet, hvor også ordføreren i Høyanger og ordføreren i Hyllestad uttrykker sin bekymring over situasjonen.

Vi har tatt opp bemanningssituasjonen en rekke ganger uten å komme noen vei. Ordfører Harald N. Offerdal

Offerdal frykter for tryggheten til befolkningen i kommunen om ikke den ledige lensmannsstillingen i Balestrand snart blir besatt.

— Jeg er ganske oppgitt over at vi ikke har kommet lenger. Vi har tatt opp bemanningssituasjonen en rekke ganger uten å komme noen vei, sier han til bt.no.

- Uakseptabel responstid

Siden februar 2010 har lensmannen i Høyanger måtte gjøre jobben i Balestrand kommune også.

Dette uroer de tre ordførerene som nå slår alarm om nedbemanningen i politiet.

Les også

Hvor er alle taperne?

«Politibemanninga i fylket er langt unna den nasjonale målsetjinga om 2 politifolk pr. 1000 innbyggjarar innan 2020; i juni 2011 var dekninga i Sogn og Fjordane 1,14 (...) Med signala om ei ytterlegare sentralisering i fylket vil responstida i høve ulukker, beredskap og kriminalitet bli uakseptabel i distrikta.», skriver de i brevet til justisministeren.Offerdal forklarer:

— Kriminaliteten er i utgangspunktet ikke veldig høy og har heller ikke steget i perioden vi har vært uten lensmann, men det er viktig å ha beredskap. Det trenger vi for å sikre tryggheten til innbyggerne og for at responstiden ikke skal bli for lang.

Raser mot sentraliseringen

I flere tilfeller de siste årene har politi fra Florø og Førde vært nødt til å rykke ut til Balestrand. Fra Førde som ligger nærmest Balestrand tar det om lag halvannen time å kjøre.

«Som ordførarar kan vi ikkje akseptere ei sentralisering av polititenestene i fylket; ei nedbemanning som først og fremst vil råke distrikta og småkommunar som Balestrand og Hyllestad», skriver de tre ordførerne i brevet.

Vil ha bemanningsopprør

Striden om lensmannsstillingen har pågått i lang tid. Politidirektoratet har også svart på Offerdals bekymringer tidligere.

I et skriv fra 24. november 2010 slår assistrende politidirektør Vidar Refvik fast at bemanningen er tilfredsstillende.

«Sett hen til kriminalitetsutvikling og befolkningsutvikling i Balestrand er dette rett prioritering av ressursene», skriver han.

At prioriteringen skal være riktig er de tre ordførerne uenige i. Nå utfordrer de fylkeskommunen og de andre kommunene i Sogn og Fjordane til å ta opp saken i sin fulle bredde overfor de sentrale styresmaktene.

Er det greit at småkommunene er uten politi? Si din mening i kommentarfeltet!

REAGERER: Ordfører Harald N. Offerdal i Balestrand har sett seg lei det tomme lensmannskontoret. Han vil ha stillingen besatt.

Publisert