- Vi hadde nok engler med oss

De kristne musikerne er hellig overbevist om at de hadde høyere makter på sin side.