• INTOLERANT: - Dette fremmer fremmedfrykt og hat, sier Ingvild Jeffcot.

Fikk islamfiendtlig brosjyre i posten