• FOLKSOMT: Mange beboere ble vitne til røyutviklingen. Det var ingen i kjelleren da alarmen gikk. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Brannutrykning til Fyllingsdalen

Brennende mopper fylte en lavblokk med røyk i Ørnahaugen 35 i Fyllingsdalen torsdag.