• SYNLIG FRA VERDENSROMMET. Kalkalgene strømmer oppover langs kysten. (Foto: NASA)

Grønt hav

Satellittbilder viser kraftig algeoppblomstring i Nordsjøen og innover fjordene.