Vel blåst, sommer

Ekstremorkaner i kø truer med å blåse vekk sommeren på Vestlandet. Det kan bli lite sol og lite varme. Men mye vind.