Mæland: - Jeg ble presset ut

Snakker ut om spillet i kulissene da han plutselig gikk av som politidirektør.

SA OPP: Politidirektør Øystein Mæland holdt pressekonferanse etter et møte mellom politimestrene i landet på Radission Blu Gardermoen torsdag. Rett før hadde han fått beskjed om at det hadde «oppstått en helt ny situasjon»
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Mæland varslet om sin avgang som politidirektør bare timer etter at han hadde møtt alle landets politimestre på Gardermoen i august, der samtlige politimestre uttrykte at de hadde tillit til ham.

Da møtet var slutt, ringte departementsråd Tor Saglie i Justisdepartementet, Faremos toppembetsmann. Mæland forberedte da sin pressekonferanse på Gardermoen, skriver VG Nett.

— Saglie fortalte at statsråden hadde fått Lovavdelingen til å vurdere sin habilitet i forhold til å vurdere mitt tjenesteforhold. De mente at hun var i grenseland - og at hun derfor hadde erklært seg inhabil. Dette ville snart bli offentlig kjent. Saglie sa at det dermed hadde oppstått en helt ny situasjon, og at den måtte håndteres, sier Mæland.

«Ganske brutalt»

— Jeg opplevde at hun brukte sin inhabilitet til å presse meg ut så raskt som mulig, og uten å snakke med meg direkte, sier han.

— Det var ytterst ubehagelig. Jeg ble møtt med en forventning om at jeg selv skulle avklare min egen situasjon, og at tidsrammen var styrt av NRKs sendeskjema fordi Faremo skulle i en direktesendt TV-debatt fra Arendal klokken 21.30, legger han til.

— Det var en ubehagelig situasjon. Den var ganske brutal. Det var ikke gitt noen signaler i forkant med at det var misnøye med måten jeg utførte min jobb på, slik at muligheten for å forberede meg på en sånn situasjon var ikke til stede, sier Mæland.

Vil ikke kommentere

VG har bedt om tilsvar fra Grete Faremo og Tore Saglie i Justisdepartementet, men kun Faremo har svart:

— Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere prosesser som omhandler personalmessige forhold, svarer statsråden.

Diskuter under saken:

Publisert