• AVANSERT: Marinen får økt sin slagkraft betraktelig når de nye NSM-missilene nå blir satt om bord i fregattene og MTB-ene. Dette bildet er fra en prøveskyting. FOTO: KONGSBERG DEFENCE SYSTEMS

Marinen kampklar igjen

Etter flere år uten full våpenutrustning på overflatefartøyene, har Marinen fått brodden tilbake. Nå er de hypermoderne nye sjømålsmissilene på vei om bord.