• VIL HA FÆRRE BILER: Butikkene i sentrum risikerer å miste kunder, men støtter likevel opp om lokalpolitikernes kamp mot luftforurensningen. FOTO: Eirik Brekke

Butikkene støtter biltiltakene

To av byens kjøpesentre er så begeistret for bilbegrensningene i sentrum at de deler ut gratis gavekort.