Rovviltnemnda ber nå om at det blir tatt i bruk helikopter i jakten på jerven som i sommer har drept nærmere 400 sau i fjellene i indre Sogn.

— Situasjonen har vært helt uakseptabel. Bøndene melder om så store tapstall som vi ikke har sett på mange år, sier leder av Rovviltnemnda i regionen, Norvald Distad.

Grusomme syn de siste ukene

Sauebønder forteller om grusomme syn etter å ha drevet sauesanking de siste ukene. Store mengder kadaver og halvspiste og halvdøde lam er funnet i beiteområder. Størst tap har Naddvik beitelag hatt. De sendte 900 sauer til sommerbeite i fjellområdene mellom Årdal og Lærdal. Nesten 300 er tatt av jerven.Rovviltnemnda mener jerv også er skyld i tap av sau i både Luster og Stryn.

— Dette er såkalt beiteprioriterte områder, der det ikke skal være rovdyr med skadepotensial ved beitestart om våren. Men trolig har det vært jerv i området, og dermed er rovdyrforliket ikke oppfylt, påpeker Distad.

Svært vanskelig å jakte på

Problemet for rovdyrforvaltninger er at det er svært vanskelig å jakte og skyte jerv. Dyret omtales ofte som en lystmorder, og er uhyre flink til å skjule seg.

— Vi mener nå det finnes åtte jerv i indre Sogn. Disse kan yngle seg til neste sesong. Det er derfor uhyre viktig å få tatt ut alle disse dyrene nå, mener Distad.

Det har vist seg umulig å få skutt jerven gjennom lisensjakten. Derfor ber både bønder og den lokale rovdyrforvaltningen om at det tas i bruk sterkere virkemidler så snart snøen komme og det er mulig å spore dyrene. Målet er at all jerv fjernes fra indre Sogn.

— Helikopter er et virkemiddel. Vi må bruke mer ressurser til sporing av jerv, det må tas i bruk åtejakt med lys, snøskuter og kameraovervåking av feller, sier Distad.

Det er Klima- og miljøverndepartementet som nå skal ta stilling til forslagene.