Skyss klarer ikke å gi vognene navn

De lovet navnekonkurranse i fjor sommer. Nå gir de opp.