• VIL FYLLE OPP: Victor Norman mener disse områdene inne på Bryggen, og videre oppover Fjellsiden, burde tilrettelegges for økt aktivitet. Trafikkåren gjennom sentrum mener han hindrer dette, og han tror ikke en bybane over Bryggen vil gjøre ting bedre. FOTO: RUNE SÆVIG

- Vi kan ikke ofre Bryggesiden på Åsanes alter

Victor Norman (H) mener bybane over Bryggen vil ødelegge et unikt byutviklingsprosjekt. Nå krever han at Erna Solberg og Monica Mæland sikrer et statlig løft for området.