Det er Bergens forskningsstiftelse (BFS) som står bak tildelingen — som en del av stiftelsens rekrutteringsprogram til forskningsmiljøene i Bergen. Dette programmet er et samarbeid mellom UiB og BSF.

— Målet er å gi talentfulle unge forskere fra alle fagdisipliner spesielt gode rammebetingelser. Vi ønsker å medvirke til å realisere potensialet for å oppnå «international excellence», sier Kåre Rommetveit, daglig leder i Bergens forskningsstiftelse.

- Betyr mye for meg

De tre heldige forskerne er Eivind Valen, som er bioinformatiker, Bjarte Hannisdal, som nå arbeider for geobiologi ved UiB, og Helge Ræder, som arbeider ved K.G. Jebsen- senter for diabetesforskning.

— Dette betyr veldig mye for meg, sier en av vinnerne, Bjarte Hannisdal (38).

Han er i dag forsker ved Institutt for geovitenskap og Senter for geobiologi ved UiB.

— Det gir meg en mulighet til å bygge opp en liten gruppe til min forskning, og det fyller på en måte et hull i karrieremuligheten og rekrutteringen inn mot fast stilling.

— Hva går forskningen din ut på?

— Veldig enkelt forklart går prosjektet ut på å forstå hvordan planeten jorden og livet på jorden har påvirket hverandre gjennom geologisk tid. Jeg vil studere hvordan de ulike komponentene av jorden som system henger sammen.

Tilført 308 millioner

I de ni årene som er gått siden BFS startet sin virksomhet, er det i alt tildelt 22 rekrutteringspakker til fagmiljøer ved UiB.

— Sammen med bevilgningene fra Bergens medisinske forskningsstiftelse innebærer dette at 308 millioner kroner er blitt tilført forskningsmiljøene i Bergen fra de to bergensstiftelsene i denne perioden, sier Rommetveit.

— Hvor viktig er slike tildelinger for forskningsmiljøene i Bergen?

— Disse bidragene er et vesentlig konkurransefortrinn for UiB og Haukeland Universitetssykehus. Jeg kjenner ikke til andre universiteter som kan måle seg med denne type støtte i Norge.

Lyses ut stillinger

Rommetveit legger til at en viktig side ved dette rekrutteringsprogrammet er at alle søkerne har tilknytning til fagområder som universitetet selv prioriterer i sin langsiktige tenkning.

— Hver av tildelingene er for en fire års periode. Derfor vil det mot slutten av perioden derfor vil bli lyst ut faste stillinger som de tre forskerne vil kunne søke på.

Av de 22 personene som til nå er tildelt støtte fra Bergens forskningsstiftelse, er ni nå ansatt i professorstillinger, 11 er fortsatt inne i sin prosjektperiode mens to er ansatt i professorater ved kjente utenlandske universiteter.

- Meget vanskelig valg

— Var det vanskelig å plukke ut de tre vinnerne?

— I år var det meget vanskelig. Det var 16 sterke søkere, som måtte gjennom en evaluering i flere trinn. De seks vi satt igjen med i finalerunden hadde tre internasjonale sakkyndige hver, og etter siste intervjurunde bestemte vi oss for å øke tildelingen fra to til tre forskere.

Stiftelsestilsynet behandler nå en søknad om sammenslåing av de to bergensstiftelsene samt Frank Mohns stiftelse.

Etter en ny, stor gave fra Trond Mohn i år, vil stiftelsen ha en kapital på over 1,3 milliarder kroner.