• FULGT OPP: Begravelsesbyrået har i dag fulgt opp pårørende. l tillegg har de tatt kontakt med Bergen kirkelige fellesråd (BKF), som er ansvarlig for Møllendal kapeller, for å få svar på hva som skjedde. FOTO: RUNE SÆVIG

Strømmen gikk, kisten forsvant i dypet

Midt under minnetalen i Møllendal kapell gikk strømmen. Da lyset kom på igjen, forsvant kisten.