• SNART BRO?: En gangbro over Damsgårdssundet har vært bebudet i mange år, men fremdeles er det uvisst når broen kommer.

Håper broen står klar om to år

Men byråd Filip Rygg er klok av skade, og tør ikke love noe. I utbyggingsavtalen er fristen satt til 2016.