Forurenset luft stengte E16

Store køer i begge ender av Arnanipatunnelen.