• krasj.jpg

Bilsmell på Fjøsangerveien

Ambulanse på vei etter trafikkuhell ved Frydenbø.