• (1/4)
    VANN OG RØYK: Cecilie, Bassam og Nachat Minzalji tar skadene på familiens hjem i øyesyn. FOTO: Marita Aarekol

Først ble familiens leilighet i Syria bombet. Så brant huset deres i Bergen.