• ØRESUND: Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker (H) fotografert på transport- og kommunikasjonskomitéens besøk på Øresundsambandet mellom Sverige og Danmark i dag. FOTO: MMS-foto

Hallerakers ønskedraum for E39

Øyvind Halleraker og Stortingets transportkomité besøkte i dag Øresundsbrua.