• (1/2)
    UNDREDAL: Ingen i Undredal kommer seg på jobb i dag, siden fylkesveien er stengt. FOTO: ARNE VEUM

Jordskred stenger folk i Undredal inne

Den eneste veien ut av bygden er sperret av ras.