• FØRST UT: Tvers over vegen for Fana kirke ligg ein uvanleg hage. Her studerer Norsk institutt for skogforsking når ulike treslag skyt knoppar kvart år. Pensjonert skogforskar Oddvar Skre konstaterer at alperipsen også i år er først ut.

Her er beviset på våren

Våren er verken sein eller tidleg, men midt i mellom, avslører knoppskytinga i Fana.