56 må levere gulluret tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått eit uvanleg problem.