- Ikke tid til å gi bøter

Fritt frem for lovbrudd. Politiet rekker bare å rydde veien.