Hvor i Bergen er dette?

Godt kjent? Se om du kan plassere disse stedene.