«Jeg mistet fullstendig dømmekraften og levde ut forelskelsen gjennom e-poster», har psykologen forklart til Helsetilsynet.

Psykologen innledet et personlig forhold til en kvinnelig pasient tilbake i 2010. Psykologen driver privatpraksis i Hordaland.

Møttes privat

To år senere ble det funnet mellom 100 og 200 e-poster hos pasienten. De var sendt av psykologen, og mange av dem hadde et erotisk innhold. I e-postene skal blant annet psykologen ha fortalt at han elsket den kvinnelige pasienten og at han nøt å kysse henne.

«I e-postene fra deg skal det ha utviklet seg en personlig tone. Pasienten skal ha forsøkt å avslutte kontakten etter noen dager, og du skrev da at det kun skulle være et pasient/behandler-forhold. Du poengterte viktigheten av å slette e-postene. Forholdet ble imidlertid ikke avsluttet, men utviklet seg videre til å bli mer erotisk og følelsesladet», skriver Helsetilsynet i sitt brev til psykologen.

Den fysiske kontakten med pasienten skal ha stoppet ved kyssing, men de møttes privat flere ganger.

«Uegnet«

Nylig konkluderte Helsetilsynet i saken mot mannen. De har vurdert om psykologen skal miste autorisasjonen til å fortsette som psykolog.

De konkluderer med at han er uegnet på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Men de har likevel besluttet at han kan fortsette i jobben.

— I denne saken la vi vekt på at det ikke hadde vært en seksuell relasjon mellom psykologen og pasienten. Videre at psykologen hadde erkjent feilgrepet og tatt ansvaret for handlingen, og hadde startet opp med faglig veiledning, sier Toril Sagen, fungerende fagsjef ved Statens helsetilsyn.

Psykologen er allerede i gang med veiledning hos en annen psykolog. Der skal de blant annet snakke om rolleforståelse.

Sjelden løsning

For Helsetilsynet er denne saken noe spesiell. Normalt trekker de tilbake autorisasjoner når det er saker om forhold mellom helsepersonell og pasient. Det hører til sjeldenhetene at helsepersonell ikke mister autorisasjonen i slike saker.

— Det har sammenheng med at private relasjoner mellom helsepersonell og pasienter blir sett svært alvorlig på, sier Sagen.

Hun understreker at Helsetilsynet blant annet må vurdere hva som er en rimelig reaksjon sett i forhold til pliktbruddet.

— Vi må alltid vurdere alvorlighetsgraden i hver sak konkret, og det skal alltid gjøres en forholdsmessighetsvurdering selv om vilkårene for tilbakekall er oppfylt, sier Sagen.

Ga selv beskjed

Den private kontakten med pasienten skal ha pågått i et par år. Men etter at kontakten ble avsluttet tok psykologen selv kontakt med pasientens fastlege og fortalte om hva som hadde skjedd. Pasienten har ikke ønsket å gå videre med saken.

BT har vært i kontakt med psykologen. Han aksepterer avgjørelsen fra Helsetilsynet og ønsker ellers ikke å kommentere saken i BT.