• - DYP NØD: «Det er uklart om Genet Paulos Telda eventuelt er medskyldig i saken» heter det i kjennelsen fra tingretten. På bildet venter siktedes forsvarer Fredrik Verling og aktor Svein Erik Krogvold på at hennes angivelige ektemann skal ankomme fengslingsmøtet. FOTO: MARITA AAREKOL

Fengslet i fire uker

Genets angivelige ektemann innrømmer falsk forklaring.