• brann.jpg FOTO: MMS-FOTO: SILJE GOMNÆS

Brannutrykning til Minde

Alle nødetater rykket ut til Inndalsveien etter melding om branntiløp.