Lei av å være politiets hoggestabbe

Medlemmene av MC-klubben Hog Riders sier de føler seg forfulgt av politiet. Det gir politiet dem rett i.