• AKSJONISTENE: Her ved mastefeste 234 ovenfor Tokagjelet. Fra venstre: Reidun Sleire, Oddveig Klyve og Agate Gjerde Korssjøen (1), Håvard Gjerde, Elise Scheel og Anita Aalvik. Nærmest kamera: Jonas Tjeldflaat og Synnøve Kvamme. FOTO: ØRJAN DEISZ

Mastemotstandere stoppet Statnett

Hardangeraksjonistene er i gang. - Dette er startskuddet for aksjonene, lover de.