• FRAKTET UT: Her er det utbrente vogntogvraket fraktet ut av Gudvangatunnelen. FOTO: GERHARD FLAATEN

Her fraktes ulykkesvraket ut

Nå er det farlige sikringsarbeidet i gang.