• PLAGA FAMILIE: Stein, rotne tomatar og egg har blitt pepra ned mot huset deira. Rakettar er avfyrt mot bustaden, skjellsord og trugsmål har hagla. Høg musikk og skrål nattetid, fotfølging av familiemedlemmene når dei reiser ut av huset. Dette er det familien i Leikanger fortel om opplevingane dei siste tre åra. No lever dei i frykt for kva som skal skje. Framme Yvonne Therese og Johnny. Bak Terje og kona Ahn-Sissel. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Familien lever i konstant frykt

Terje og Johnny braut med det kriminelle miljøet i Bergen og starta eit nytt liv i Sogn. No blir familien deira terrorisert døgnet rundt av lokale ungdommar.