UDI visste om saken

Utlendingsdirektoratet vurderer om Voss kommune kan miste retten til å ansette faglærte fra land utenfor EØS.