• BUNN: Her er bunnen av et større område av Etnefjorden. Bildet ble tatt da søket startet lørdag. Dersom det ligger omkomne i sjøen, vil de være synlige på ultralyd-bildene. FOTO: Bunndata

Skanner fjordbunnen med ultralyd

Dette bildet viser havbunnen i Etnefjorden, der firmaet Bunndata skanner havbunnen for å finne de tre polakkene.