Savnet kvinne kom til rette

Leteaksjon på Smøråsfjellet.