• ALENE: Irene Hummelsund er den eneste som får være alene med fangen på cellen. FOTO: ØRJAN DEISZ

I 26 år har Irene trøstet Norges farligste forbrytere