• Jeg vil presse etatene for å få fortgang i saken. Det skal ikke være den politiske siden som holder dette tilbake.

I går sendte han brev til både Jernbaneverket og Statens vegvesen med beskjed om at tempoet skal opp i planleggingen av den kombinerte vei og jernbaneløsningen mellom Hønefoss og Sandvika. Han er ikke fornøyd med byråkratenes anslag om anleggsstart i 2021 eller 2024, ut fra hvilken løsning man velger.

— Noen år

— Jeg håper og tror vi at vi skal kunne skrelle av et par år fra estimatene, sier statsråden. Han ber både veietaten og jernbanen om å levere en foreløpig plan innen utgangen av januar.

— Så vil vi ta stilling til valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess for de to prosjektene.

Striden står fortsatt om Ringeriksbanen skal gå øst om Åsa eller direkte over Ringerike, med mange miljø- og kulturhistoriske hindringer. Når det gjelder den nye E-16 traseen er det utelukket å legge den en slik omvei. Veien skal gå rett frem, uansett. Spørsmålet er om den skal gå parallelt med jernbanen.

Nok utredninger

Brevet til de to etatene oser av utålmodighet og uvilje mot ytterligere utsettelser.

— Det er foretatt en rekke utredninger og planer for både vei og bane de siste 20 årene. De aktuelle innsigelsestemaene er godt kjent. Det kan derfor være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i denne saken enn i saker der utredningsomfanget er mindre, heter det i brevet fra samferdselsministeren.

Når det nærmer seg en avklaring på hvor utbyggingen skal skje, vil det også være mulig med en nærmere oversikt over hva det hele vil koste, og om det er aktuelt med Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i dette prosjektet, ifølge departementet.