Det var onsdag denne uken at politimester Geir Gudmundsen mottok et varsel fra to politijurister i Hordaland politidistrikt. To dager senere, satte han i gang prosessen med å håndtere varselet.

Vernetjenesten, HMS-rådgivere, organisasjonspsykolog og Politidirektoratet ble hanket inn, i tillegg til alle involverte parter.

— Vi har hatt et såkalt oppstartsmøte for å finne ut hvordan prosessen skal håndteres på best mulig måte. Det var også individuelle samtaler med varslerne og de som det ble varslet om, forteller politimesteren.

Fornøyd varsler

Varselet er på rundt 200 sider, inkludert vedlegg. Her nøster de to opp en rekke forhold som de mener er kritikkverdige i politidistriktet (se fakta).

Politijurist Line Skjengen er blant varslerne. Hun er godt fornøyd med hvordan politimesteren har behandlet saken så langt.

— Prosessen har gått fort, og det er positivt. Jeg har tillit til at dette blir fulgt opp på en god måte. Jeg føler Gudmundsen og personalseksjonen har vært veldig imøtekommende, sier hun.

Under møtet fredag, var det særskilt fokus på fremdriftsplan og hva varslerne selv mener er viktig å følge opp. De ble også informert om at de vil få bistand fra psykolog gjennom hele prosessen hvis de ønsker det.

— Muligheten til å komme med anonyme uttalelser opp mot ledelsen er et viktig fokusområde, sier politijuristen.

Drøyer til nyttår

Politidirektoratet (POD) påpeker at de har tatt saken på det største alvor etter at de ble kjent med den.

KRITIKKVERDIG: Varslet er på ca. 200 sider, inkludert vedlegg.
Montasje

— For oss er det viktig å ivareta både varsler, og den eller de som omfattes av varslingen, på en god måte, sier avdelingsdirektør Karin Aslaksen.

I første omgang, er målet å få fakta på bordet for å kunne danne et bilde av situasjonen, påpeker hun.

— På bakgrunn av dette vil vi i samarbeid med politimesteren vurdere tiltak. Dette vil være et løpende arbeid i tiden fremover.

Politimesteren anslår at de vil se årsskiftet før saken er avsluttet.

— Og når kartleggingsfasen er ferdig, vil det også være naturlig at det kommer tiltak som kartleggingen har avdekket, sier Gudmundsen.

Mangel på tillit

Varselet kom på toppen av Monika-saken, hvor den 32 år gamle stefaren nå er siktet for drap.

Nå går det også mot ytterligere etterforskning i en annen sak - brannen der den kurdiske menneskerettighetsaktivisten Shilan Shorsh døde. Politiet ble tipset om låste arkivskap - men de ble aldri sjekket.

— Det er kommet frem nye opplysninger, som er av en slik karakter at vi følte vi måtte sjekke dem ut, sier Tore Salvesen ved Bergen vest politistasjon.

Dette har fått bystyrepolitiker Oddny Miljeteig (SV) til å se rødt. Hun har ikke lenger tillit til politiet.

— Vi forstår at folk nå er i en situasjon hvor de gir uttrykk for at de ikke har den samme tilliten til politiet som tidligere. Vi skal gjøre vårt beste for å gjenopprette det, sier politimester Gudmundsen.

Han poengterer at på grunn av møter ikke har hatt anledning til å sette seg inn i de nye opplysningene vedrørende Shorsh-saken.