BT Innsikt skal forskere blogge fast om sine fagfelt og forskerlivet i Bergen.

Foreløpig er det forskere fra Universitetet i Bergen som bidrar med sin kunnskap, men i løpet av månedene som kommer vil andre forskningsinstitusjoner på Vestlandet få tilbud om å være med på satsingen.

Bilde 2.png

— Kunnskapsbrønn

— Et av journalistikkens formål er å gjøre leserne i stand til å forstå sin samtidig og samfunnet rundt seg. Kunnskap er en forutsetning for å ta opplyste valg og delta i det offentlige ordskiftet. Universitetet i Bergen representerer en kunnskapsbrønn som dessverre oppleves som utilgjengelig for mange. BT ser det som sin oppgave å gjøre forskningen mer tilgjengelig for folk, sier sjefsredaktør Gard Steiro

— Det gjør vi gjennom tradisjonell journalistikk, men også ved å legge til rette for at forskerne selv kan nå ut til et større publikum. Det finnes særdeles mange kloke, interessante og viktige stemmer i byens forskningsmiljø. Vi håper og tror BT Innsikt kan bidra til at de får et større publikum. Det fortjener de.

Usensurert formidling

SKRIVER: Doktorgradsstipendiat i sammenlignende politikk, Henrik Litleré Bentsen.

Doktorgradsstipendiat i sammenlignende politikk, Henrik Litleré Bentsen, er blant dem som skal blogge fast på BT Innsikt. I sitt første innlegg stiller han spørsmål om norske høyesterettsdommere har for lite fritid?— Det er spennende å få en usensurert kanal ut til leserne. Jeg tror bloggen kan senke terskelen for å formidle forskningsresultater, samtidig som det er det veldig spennende med selve bloggformatet. Det gir mulighet til å tenke formidling på en annerledes måte enn gjennom en vanlig kronikk, sier Bentsen.

Blant temaene du kan fordype deg i allerede nå er vold mot menn, kulelyn, hvilke slankekurer du bør unngå, forskningsformidling, hvordan Kevin Bacon kan brukes til å forklare hvor liten verden er og hvordan 40 år og 350.000 halvlitere har gitt forsker Siv Lauvset svaret på sitt store forskningsspørsmål.