- Dette er ikke unaturlig. Vi er en administrasjonskommune med mange offentlig ansatte, sier Olav Lunden (Ap).

Ordføreren i Leikanger har nettopp fått vite at de ligger på topp når vi sammenligner medianinntekten fra alle vestlandskommunene.

Midt i rekken

Medianinntekten er den midterste inntekten, altså trekkes den ikke opp eller ned av «ekstrem»-inntekter. Den regnes ut ved at inntektene til alle husholdningene settes ved siden av hverandre i stigende rekkefølge. Så velger man ut den inntekten som er i midten.

— 900 av 1200 arbeidsplasser her i kommunen hører til i staten eller i offentlig forvaltning. De har en normal statlig, fylkeskommunal eller kommunal lønn, sier Lunden.

Bor der, jobber her

Administrasjonssenteret i fylket ligger også i kommunen. Den høye medianinntekten fører imidlertid ikke med seg en eksplosiv vekst i antall innbyggere, som i dag ligger på rundt 2500. Det forklarer han slik:

— Det siste kvartalet hadde vi en god utvikling, og de siste årene har vært positiv. Men vi ligger vel på rundt en god prosent i økning. Vi har en større vekst i arbeidsplasser, siden vi er vertskommune for de store etatene. Vi skulle gjerne hatt en større utvikling i bosatte. Men vi er en randkommune til Sogndal, og har et felles bo- og arbeidsmarked hos dem. Mange velger å bo i Sogndal.

Priser Statoil

På annenplass i Hordaland og Sogn og Fjordane kommer Austrheim. Det overrasker ikke ordfører Per Lerøy (Ap)

— Vi har ligget i toppen lenge, noe som er utrolig gledelig.

Han mener det finnes flere forklaringer.

— For det første har vi flere flinke selvstendig næringsdrivende i kommunen som drar opp inntektene, og det gjenspeiler seg også i formuesoversikten. Samtidig er vi vertskommune til Statoil Mongstad.

Vokser litt

Lerøy sier mange har jobbet på Statoil eller andre leverandørbedrifter til Statoil.

— Dette er igjen en døråpner til godt betalte jobber i Nordsjøen for veldig mange.

Også i Austrheim er folkeveksten på rundt én prosent.

— Vi har et godt utgangspunkt for å få den opp de nærmeste årene. Det skjer mye spennende i nærområdet.

På bunnen

I andre enden av tabellen finner vi Fjaler og Vik kommune, som har medianinntekter like over og like under 200.000 kroner i året.

Ordfører Arve Helle (Ap) i Fjaler kommune mener imidlertid det er en stor feilkilde som gjør at de kommer så langt nede på listen.

— I kommunen vår ligger United World College, med rundt 200 studenter. Cirka 130 av disse er registrerte som innbyggere i kommunen vår, og har omtrent ingenting i inntekt. I en liten kommune som vår, med under 3000 innbyggere, vil dette dra snittet betydelig ned, sier Helle.

Han mener kommunen ellers ville kommet langt bedre ut.

— Vi har en høy andel innbyggere med høyere utdanning og ganske mye privat næringsliv. Det er ingenting som tilsier at vårt lønnsnivå skal være veldig lavt. Rådmannen vår regnet på dette for noen år siden, og fant da ut at vi ligger like under gjennomsnittet for kommuner, sier Helle.

Ikke sikker

Vik er nabokommune til inntektstopp Leikanger. Hva som gjør at Vik havner på andre enden av skalaen, vet ikke ordfører Marta Finden Halset (Ap).

— Det kan ha en sammenheng med alderssammensetningen hos oss. Vi har mange eldre, sier hun.

Kommunen, som har statlige arbeidsplasser i Vik fengsel, industriarbeidsplasser og jordbruk, sliter også med tilflytting, sier Halset.

— Vi har et folketall som går ned, dessverre, sier ordføreren.