• SLÅR ALARM: Tillitsvalgte, og hovedverneombud i Bybane-operatøren Keolis, mener hardt arbeidspress og lange kjøreøkter svekker sikkerheten. Fra venstre hovedverneombud Eirik Gabrielsen, Steinar Ellingsen, Trond Ringvold og Marianne Eriksen.

Verneombud frykter flere bybaneulykker

Mye overtid, få minutters pause og førere som holder på å sovne. Tillitsvalgte frykter høyt arbeidspress for bybaneførerne er en fare for folks sikkerhet.