• VENTAR: Leszek Niewinski til v. og Adam Malinowski er to av dei polske elektrikarane som framleis ventar på fullt oppgjer for jobben dei gjorde på Hardangerbrua i 2012 og 2013. FOTO: OVE OLDERKJÆR

Har venta i eitt år på løn

Snart eitt år etter opninga av Hardangerbrua ventar elektrikarane Adam og Leszek framleis på lønsoppgjer for milliard­prosjektet. Sosial dumping aukar i omfang.