Til Emir fra Bergen, fra Obama

Skoleoppgaven ble besvart med brev og signatur fra aller høyeste hold.