De som velger å takke ja, blir deltakere i et såkalt medborgerpanel. Undersøkelsen er forskjellig fra en ordinær spørreundersøkelse, påpeker initiativtaker Elisabeth Ivarsflaten, som er førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk.

— Medborgerpanelet skal hjelpe oss med å finne ut hva nordmenn egentlig mener. Vi blir hele tiden konfrontert med nordmenns skiftende meninger i ulike meningsmålinger. De fleste meningsmålinger er et øyeblikkbilde, og spørsmålsstillingen kan påvirke svarene. Vi ønsker å se på folks meninger grundigere og over tid, forklarer hun.

I undersøkelsen vil de samme spørsmålene bli stilt på ulike måter for å finne ut hvordan spørsmålsformuleringen påvirker svarene. Temaene vil være klima og miljø, velferd og diversitet, og tillit og deltakelse. Deltakerne skal følges over flere år og vil få spørsmål om de samme temaene to ganger årlig. De første resultatene er ventet i desember.