— Nå skulle jeg rekke en buss, og har en litt ødelagt sykkel. Derfor tok jeg snarveien her, og holdt meg på fortauet. Men jeg vet at jeg egentlig burde syklet en kjempeomvei, sier Erik Alexander Bjelke.

Han kommer syklende gjennom Vaskerelven på sin veterantohjuling, mot kjøreretningen. Og han er ikke den eneste syklisten som synder mot regelen om at syklister skal følge kjøreretningen. For Bjelkes del ville det betydd en lang omvei bak Konsertpaleet, langs Håkonsgaten og ned Vestre Torggate igjen.

Derimot er det tillatt å sykle på fortau, så lenge det er få gående der.

Flere syklister, ikke ulykker

I dag vil trolig bystyret slutte seg til forslaget fra Byluftlisten, om at syklister skal kunne sykle mot kjøreretningen i utvalgte enveiskjørte gater.

Da forslaget ble behandlet i komité for miljø og byutvikling, gikk en enstemmig komité inn for at byrådet skal utrede hvilke gater som kan egne seg for å tillate slik sykling mot strømmen, og innlede planarbeidet for å få det gjennomført.

Lea Oppedal, som sitter i Byluftlistens sykkelgruppe, har vært med å utarbeide forslaget.

— Det er veldig kjekt dersom vi får støtte fra bystyret. Det viser i så fall at det er et poeng å jobbe frem lure forslag som alle kan bli enig i, sier hun.

Målet er å gjøre det enklere for syklister å manøvrere seg lovlydig gjennom sentrumsgater. Oslo kommune åpnet for en prøveordning med dette i 2011.

— Tiltaket er blitt evaluert og vurdert som en stor suksess av Transportøkonomisk institutt. Ikke bare økte antallet syklister i de to gatene med henholdsvis 30 og 40 prosent, men syklistene opplevde også økt trygghetsfølelse i trafikken og de syklet mindre på fortau etter at tiltaket ble innført, forteller Oppedal.

Det ble heller ikke registrert flere ulykker i gatene. Det er i tråd med en gjennomgang Vegdirektoratet har gjort. Der ble det konkludert med at tiltaket ikke har hatt noen negativ virkning på trafikksikkerheten.

Mest aktuelt i sentrum

Ifølge forslagsstillerne er Statens vegvesen positiv til å åpne for sykling mot kjøreretningen. Uansett er det Trafikketaten i kommunen, sammen med politiet, som avgjør om enveiskjøringen skal oppheves i noen av de kommunale gatene. Byrådet er positiv til at det kan gjøres i sentrumsgatene.

«Sykling mot kjøreretningen er et tillatt virkemiddel for å bedre fremkommeligheten. Etter byrådets oppfatning er dette mest aktuelt i sentrumsgater der det er vanskelig å finne andre gode løsninger» skriver byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF) i sin innstilling.

I innstillingen heter det også at «syklister utnytter de mulighetene som gatenettet gir, forhåpentlig på lovlig måte. Enveiskjøring kan gjøre syklingen tungvint og derfor er det fornuftig å gjennomgå alle gater med enveiskjøring».

Byluftlisten har foreslått en rekke gater som kan være aktuelle for ordningen, blant dem flere sentrumsgater. Oppedal sier at dette er tiltak som kan gjøres raskt, og ikke koster mange penger.

— Det handler først og fremst om sette opp noen skilt. Jeg tror både syklister, bilister og fotgjengere vil være glade for å få klarere regler og skilting enn det kaoset vi opplever i sentrum i dag, sier hun.