Varslet politikk ville ikke hindret drapene

Den nye regjeringen vil innføre retursentre for asylsøkere med avslag. Men et slikt senter ville neppe hindret mandagens trippeldrap.