• (1/4)
    STORT: I 2012 fikk i alt 2415 personer behandling ved de ulike avdelingene av Kronstad DPS. Planen er at like mange skal få behandling i det nye bygget på Kronstad. FOTO: Ørjan Deisz

Samlet under ett tak

Snart åpner Bergens nye lokalsykehus innen psykisk helsevern for voksne.