• Få det bedre: Stein Erik Ottesen er både bistandsadvokat og hjelpeverge for Janne Mai Lothe Eliassen (40). 27 år gammel kollapset hun i hjemmet. Siden år 2000 har Eliassen bodd på institusjon. - En erstatning er ment å kunne reparere det hun ikke har fått, sier Ottesen. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Varsler millionerstatning for Janne

I avhør har hun fortalt om overgrep, vanskjøtsel og vold. Jannes hjelpeverge og bistandsadvokat sier han vil kreve et «betydelig millionbeløp» fra Bergen kommune.