Skal bli lettere å lette på trykket

I sommer kommer «dokartet». Se planene for en mindre trykket by.