• (1/5)
    NYT UTSIKTA: Gangvegen over fjorden byr på flott landskap. FOTO: JO HJELLE

Gå over Hardangerfjorden

Gang- og sykkelvegen på Hardangerbrua kan bli ein attraksjon. Opningsfesten er klar.