• Brødbil utfor veien i Samnanger.

Brød på ville veier

Det gikk ikke veien for brødbilen på glatten.